Mr. Diny Peters is de vrouw achter Ninox.
Al meer dan 25 jaar werkt ze als projectleider,
programmadirecteur of faculteitsdirecteur in het
hoger onderwijs. Ministeries schakelen haar
om haar juridische inzichten in.
In haar logo voert Diny Peters de ninox, de ′valk-uil′,
symbool voor overzicht, wijsheid en vasthoudendheid.
Met precies die kwaliteiten voert zij veranderingen in
complexe organisaties door. Succesvol en met tact.
Ninox is geassocieerd aan het Management Centrum en
ingeschreven in het register van Interim Managers.