Overheden en onderwijsinstellingen moeten
hun organisatie steeds afstemmen op nieuwe
maatschappelijke wensen en eisen. Ninox
helpt hen bij deze complexe wijzigingen.
We adviseerden de Nederlandse Defensie Academie
over de onderwijsinrichting na een grote fusie.
Eerder introduceerden we voor Justitie mediation
als alternatief voor de rechterlijke procedure. En
om de informatie-uitwisseling tussen ondernemers
en overheden te moderniseren, stelden we voor
Economische Zaken de juridische kaders op.