Ninox kent de succesfactoren bij de invoering
van kwaliteitszorgtrajecten, de modernisering
ervan en bij accreditaties. Verscheidene
universiteiten en hbo′s hebben dat ervaren.
We begeleidden de juridische faculteit van
Universiteit Utrecht bij de invoering van de BAMA-
structuur en de accreditatie van masteropleidingen.
Ook buiten de landsgrenzen zijn we actief, zoals in
Suriname. Daar adviseerden we de faculteit der
technologische wetenschappen van de Anton de Kom
Universiteit over de inbedding van een kwaliteitsysteem.