Terwijl studies nog dikwijls met rijk gevulde
boekenkasten worden geassocieerd, heeft ICT
haar opmars in het onderwijs gemaakt. Ninox
heeft aan die modernisering bijgedragen.
Zo sloten we voor de Vereniging Samenwerkende
Nederlandse Universiteiten juridische docenten
en studenten op de digitale snelweg aan.
Ook instellingen in het hoger onderwijs begeleidden
we bij de digitalisering van leermiddelen.
Bijvoorbeeld door 1,2 miljoen euro subsidie voor
een gaming-project voor hen binnen te halen.